Vyloučení odpovědnosti

Na této stránce najdete:

Na této stránce si můžete také přečíst naše prohlášení o ochraně soukromí.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Gomibo


Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje na celou webovou stránku. Používáním webové stránky souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

  1. V tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti platí následující definice:
    • Webová stránka: každá stránka webu, na které vydavatel uvádí odkaz na toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se záměrem, aby toto prohlášení bylo použito;
    • Webová stránka: Gomibo.cz;
    • Vydavatel: pod vydavatelem se rozumí MobielWerkt B.V.;
    • Použití: zobrazení uvedených informací a akce, které z nich vyplývají;
    • Vy: fyzická osoba nebo právnická osoba, kterou zastupujete;
    • Obsah: texty, obrázky nebo jiné informace;
    • Škoda: přímá nebo nepřímá škoda jakéhokoli druhu;

  2. Vydavatel se snaží zajistit, aby obsah zveřejněný na webové stránce byl správný. Je možné, že obsah může obsahovat chyby, mimo jiné;
    • překlepy
    • informační chyby
    • chyby v programování
    • technické chyby

  3. Vydavatel poskytuje obsah webové stránky v aktuálním stavu na experimentální bázi a je určen pro soukromé použití.

  4. Vydavatel neručí za způsobenou či hrozící škodu, která je jakkoli spojena se zjevnými chybami nebo překlepy, které jsou zobrazeny na webové stránce.

  5. Vydavatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou nebo hrozí vzniknout v případě (dočasné) nedostupnosti webové stránky.

  6. Vydavatel je oprávněn změnit nebo ukončit webovou stránku kdykoli, jak uzná za vhodné, aniž by o tom předem nebo zpětně informoval.

  7. Vydavatel neručí za propojené soubory třetích stran. Odkazy na soubory třetích stran nepředstavují potvrzení.

  8. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout vám přístup na webovou stránku. Vydavatel může také monitorovat webovou stránku (přístup na ni).

  9. Veškerý obsah na webových stránkách, mimo jiné včetně textu, obrázků, grafiky, videí, (zdrojového) kódu a funkcí, je chráněn autorskými právy. Vydavatel si vyhrazuje veškerá práva.

  10. V případě, že je některé z ustanovení tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti považováno za neplatné podle příslušného zákona a/nebo orgánu, nezpůsobuje to neplatnost celého Prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Neplatné ustanovení bude vydavatelem znovu posouzeno.Další informace

Otázky, které se týkají webové stránky, směřujte na vydavatele. Všechna práva vyhrazena.