Vyloučení odpovědnosti

Na této stránce najdete:

Můžete si také přečíst naše prohlášení o ochraně soukromí na této stránce.

Vyloučení odpovědnosti Gomibo

 1. V tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti platí níže vymezené definice:
  • webová stránka: každá stránka webu, na které vydavatel uvádí odkaz na toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se záměrem, aby toto prohlášení bylo použito;
  • vydavatel: MobielWerkt BV;
  • použití: zobrazení uvedených informací a akce, které z nich vyplývají;
  • vy: fyzická osoba nebo právnická osoba, kterou zastupujete;
  • obsah: texty, obrázky nebo jiné informace;
  • poškození: přímé nebo nepřímé poškození jakékoli povahy;

 2. Níže uvedené body platí pro webovou stránku. Používáním webové stránky souhlasíte s tímto vyloučením odpovědnosti;

 3. K rozvoji stránky vydavatel pravidelně přispívá. Je možné, že i přes tuto snahu je obsah nesprávný nebo neúplný. 

 4. Vydavatel dodává obsah webové stránky experimentálně v aktuálním stavu. Obsah je určen pro soukromé použití.

 5. Vydavatel neručí za způsobenou či hrozící škodu, která je jakkoli spojena se zjevnými chybami nebo překlepy, které jsou zobrazeny na webové stránce.

 6. Vydavatel je oprávněn změnit nebo ukončit webovou stránku kdykoli, jak uzná za vhodné, aniž by o tom předem nebo zpětně informoval. Vydavatel neručí za důsledky takovéhoto ukončení nebo změny.

 7. Vydavatel neručí za propojené soubory třetích stran. Odkazy na soubory třetích stran nepředstavují potvrzení.
 8. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout vám přístup na webovou stránku. Vydavatel může také monitorovat webovou stránku (přístup na ni).


Další informace

Otázky, které se týkají webové stránky, směřujte na vydavatele. Všechna práva vyhrazena.