Zásady ochrany osobních údajů

Není-li níže uvedeno jinak, není poskytnutí osobních údajů ze zákona ani smluvně povinné a není ani nutné k uzavření smlouvy. Nemáte povinnost své údaje poskytnout. Neposkytnutí nebude mít žádné důsledky. Platí to však pouze tehdy, pokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete používat i bez zadávání osobních údajů.

Při každém přístupu na náš web jsou uživatelská data přenesena k nám nebo našim webovým hostitelům či poskytovatelům IT služeb prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uložena v souborech protokolu serveru. Tato uložená data zahrnují například název vyvolané stránky, datum a čas požadavku, IP adresu, množství přenesených dat a poskytovatele, který požadavek odesílá. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR z důvodu našich oprávněných zájmů na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a také na zlepšování našich služeb.

Kontakt

Odpovědná osoba /Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Můžete nás kontaktovat kdykoli. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v našem právním upozornění.

Naše pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat přímo na adrese: privacy@gomibo.com

Aktivní e-mailový kontakt se zákazníkem

Pokud nás aktivně kontaktujete e-mailem, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování údajů je vyřídit vaši žádost o kontakt a odpovědět na ni.

Pokud prvotní kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

Pokud k prvotnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR pro účely našeho převažujícího oprávněného zájmu vyřídit vaši žádost a odpovědět na ni. V takovém případě máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR.

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou následně vymazány po zákonem předepsané době uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a používáním.

Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře

Když použijete kontaktní formulář, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů je za účelem navázání kontaktu. Odesláním zprávy vyjadřujete souhlas se zpracováním vámi předávaných údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 (1) písm. a GDPR s vaším souhlasem.

Kdykoli nás můžete kontaktovat a souhlas odvolat. Nebude tím však dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem do okamžiku odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Nakonec budou vaše údaje vymazány, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a používáním.

Objednávky v zákaznickém účtu

Zákaznický účet

Když si založíte zákaznický účet, budeme shromažďovat vaše osobní údaje v rozsahu, který v něm bude uveden. Zpracování údajů probíhá za účelem zlepšení vašeho nakupování a jednoduššího vyřizování objednávek. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 (1) písm. a GDPR s vaším souhlasem. Kdykoli nás můžete kontaktovat a souhlas odvolat. Nebude tím však dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem do okamžiku odvolání. Váš zákaznický účet bude poté odstraněn.

Shromažďování, zpracování a přenos osobních údajů v objednávkách

Když odešlete objednávku, shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyřízení objednávky a případných dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud je neposkytnete, není možné smlouvu uzavřít. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

Vaše údaje se zde předávají například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro vyřízení objednávky a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. V každém případě budeme přísně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Hodnocení kontaktu

Sběr dat, když zveřejníte komentář

Když okomentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text komentáře) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování slouží k tomu, abyste mohli zveřejňovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře vyjadřujete souhlas se zpracováním předávaných údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 (1) písm. a GDPR s vaším souhlasem. Kdykoli nás můžete kontaktovat a souhlas odvolat. Nebude tím však dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem do okamžiku odvolání. Vaše osobní údaje budou následně odstraněny.

Při zveřejnění vašeho komentáře bude zveřejněno pouze jméno, které jste zadali.

Při odeslání vašeho komentáře bude také uložena vaše IP adresa, abychom zabránili zneužití funkce komentářů a zajistili bezpečnost svých IT systémů. Odesláním komentáře vyjadřujete souhlas se zpracováním předávaných údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 (1) písm. a GDPR s vaším souhlasem. Kdykoli nás můžete kontaktovat a souhlas odvolat. Nebude tím však dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem do okamžiku odvolání. Vaše IP adresa bude poté odstraněna.

Využití osobních údajů pro zasílání reklamy poštou

Vaše osobní údaje (jméno, adresa), které jsme obdrželi v procesu prodeje zboží nebo služeb, použijeme k zasílání reklamních sdělení, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření dohody. Pokud je neposkytnete, není možné dohodu uzavřít. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našeho oprávněného zájmu na přímé reklamě.Můžete nás kdykoli kontaktovat a vznést proti tomuto použití informací o vaší adrese námitku. Kontaktní údaje pro uplatnění práva vznést námitku naleznete v tiráži.

Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů

Vaši e-mailovou adresu mimo smluvní zpracování používáme výhradně k zasílání newsletteru pro naše vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 (1) písm. a GDPR s vaším souhlasem. Kdykoli můžete souhlas odvolat, nebude tím však dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem do okamžiku odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru, případně nás kontaktujte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna u distributora.

Vaše údaje budou v průběhu zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. Nebudou předány dalším třetím stranám.

Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání přímého marketingu

Vaši e-mailovou adresu získanou v rámci prodeje zboží nebo služby používáme pro elektronický přenos marketingu našeho vlastního zboží nebo služeb podobných těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. . Pro účely uzavření smlouvy musíte uvést svou e-mailovou adresu. Pokud je neposkytnete, není možné smlouvu uzavřít. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 (1) písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu. Můžete nás kdykoli kontaktovat a proti tomuto použití e-mailové adresy vznést námitku. Kontaktní údaje pro uplatnění práva vznést námitku naleznete v tiráži. Můžete také použít odkaz uvedený v marketingovém e-mailu. Nebudou s tím spojeny žádné jiné náklady než náklady na přenos v základních tarifech.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Cookies budou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy nad používáním souborů cookie plnou kontrolu. Volbou odpovídajícího technického nastavení v internetovém prohlížeči můžete být před nastavením souborů cookie upozorněni a můžete se rozhodnout, zda toto nastavení v každém jednotlivém případě přijmete, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, mohou být kdykoli odstraněny. Rádi bychom však upozornili, že vám to může bránit v plném využívání všech funkcí těchto webových stránek.

Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookie (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs-CZ/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Technicky nezbytné soubory cookie

Pokud v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů nejsou uvedeny žádné další informace, používáme pouze tyto technicky nezbytné soubory cookie, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 (1) písm. f GDPR z důvodu našeho do značné míry oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek a také uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky služeb. Máte právo toto zpracování osobních údajů vetovat podle čl. 6 (1) písm. f GDPR z důvodů týkajících se vaší osobní situace.

Analýza reklamy

Použití Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google”). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy dceřiná společnost společnosti Google odpovědná za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně údajů.

Zpracování údajů slouží k analýze tohoto webu a jeho návštěvníků a k marketingovým a reklamním účelům. Společnost Google tyto informace používá jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení toho, jak web používát, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k tomu, aby provozovateli webu poskytovala služby související s používáním webu a internetu. V rámci tohoto procesu mohou být mimo jiné shromažďovány následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na web, cesta kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka, přes kterou vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojována s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici.

Služba Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu toho, jak používáte webové stránky. Informace o vašem používání těchto webových stránek generované těmito prostředky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se uchovávají. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP adres.

Služba Google ji používá k tomu, aby předem zkrátila vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam.

Zpracování údajů, zejména ukládání souborů cookie, se provádí na základě článku 15 Abs. 3 S. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném designu webových stránek zohledňujícím potřeby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Můžete také zabránit shromažďování údajů (včetně vaší IP adresy) generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webové stránky společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google. K tomu je třeba stáhnout a nainstalovat si plug-in pro prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs-CZ

Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání dat službou Google Analytics na více zařízeních, můžete využít soubor cookie pro opt-out. Soubory cookie pro opt-out zabrání shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky v budoucnu. Aby toto nastavení fungovalo komplexně, je nutné implementovat opt-out na všech systémech a zařízeních, která používáte. Pokud soubor cookie pro opt-out odstraníte, budou se žádosti znovu odesílat společnosti Google. Když kliknete sem, bude uložen soubor cookie pro opt-out: Deaktivovat Google Analytics.

Podrobnější informace o smluvních podmínkách použití a ochraně dat najdete na adresách https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, https://policies.google.com/?hl=cs-CZ&gl=cz a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs-CZ.

Použití Facebook pixelu

Naše webové stránky využívají remarketingovou funkci „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”).

Společnost Facebook Ireland a my společně odpovídáme za shromažďování vašich údajů a přenos těchto údajů do služby Facebook, je-li integrována. Odpovědnost vychází z dohody mezi námi a společností Facebook Ireland o společném zpracování osobních údajů, která vymezuje příslušné odpovědnosti. Smlouva je dostupná na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy odpovídáme zejména za splnění informačních povinností dle čl. 13 a 14 GDPR, za dodržení bezpečnostních požadavků dle čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby, a za splnění povinností dle čl. 33 a 34 GDPR, pokud porušení ochrany osobních údajů ovlivní naše povinnosti podle smlouvy o společném zpracování. Společnost Facebook Ireland je odpovědná za umožnění práv subjektů údajů podle článků 15–20 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků podle článku 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a za dodržování povinností podle článků 33 a 34 GDPR v rozsahu, v jakém porušení ochrany osobních údajů ovlivní povinnosti společnosti Facebook Ireland podle dohody o společném zpracování.

Aplikace slouží k cílení na návštěvníky webu zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Facebook. Za tímto účelem byla na webové stránky implementována značka Facebook pro remarketing. Tato značka navazuje přímé spojení se servery Facebooku při návštěvě webové stránky. Tím se přenáší na server Facebooku informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, budou se vám zobrazovat personalizované, zájmově orientované reklamy Facebook. Vaše údaje mohou být přenášeny do USA.

Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií je založeno na čl. 15(3) p 1 TMG. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6(1) f) DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu cílit na návštěvníky stránek zájmově orientovanou reklamou. Proti tomuto zpracování osobních údajů máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

Použití sledování konverzí Google Ads

Naše webové stránky využívají online marketingový program „Google Ads“, včetně sledování konverzí (vyhodnocování akcí uživatelů). Sledování konverzí Google je služba provozovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy dceřiná společnost společnosti Google odpovědná za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně údajů.

Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a nelze je tedy použít k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie související s webovými stránkami zákazníků služby Ads.

Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro sledování konverzí slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neodesílají však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Vaše údaje mohou být přenášeny do USA.

Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií je založeno na čl. 15(3) p 1 TMG. Zpracování údajů, zejména ukládání souborů cookie, se provádí na základě