Výměny a storna

Chtěli byste svou objednávku vyměnit nebo zrušit? Mrzí nás, že všechno není podle vašich představ, ale samozřejmě vám to pomůžeme vyřešit. Zaregistrujte svůj produkt nyní prostřednictvím zeleného tlačítka nebo si přečtěte tuto stránku, kde najdete další informace.

Výměna nebo storno produktu >


Všechny produkty Gomibo lze zdarma vrátit do 31 dnů po obdržení. Po zaregistrování vratky máte 14 dnů na to, abyste nám produkt poslali zpět.


Pravidla pro výměny a storna

 • Produkt je v původním a nepoužitém stavu, pokud je to přiměřeně možné;
 • Výrobek je kompletní, s nepoškozeným původním obalem, veškerým příslušenstvím a brožurami, ve kterých není nic dopsáno;

Vracíte sluchátka?
Z hygienických důvodů musí být sluchátka, která vracíte, nepoužitá. Vracíte sluchátka, která již nejsou čistá? Poté budou účtovány náklady na čištění ve výši 12,50 €.

Nesplňujete tyto požadavky?
Myslíte si, že možná nesplňujete naše požadavky? Pak vám stále můžeme vyjít vstříc s dobrým řešením. Když váš produkt dorazí, pečlivě zkontrolujeme, jaké možnosti vám můžeme nabídnout. Samozřejmě vás budeme vždy informovat. Poté se rozhodnete, která možnost vám nejlépe vyhovuje a co se stane s vaším produktem.


Výměna nebo storno produktu

Preferujete jinou barvu nebo produkt nebo potřebujete stornovat objednávku? Vyřešíme to za vás. Objednávku můžete vyměnit nebo stornovat do 31 dnů po obdržení zcela zdarma. Pokud objednávku stornujete, bude kupní cena včetně všech nákladů na dopravu (kromě doplňkových možnosti dopravy, jako je doporučená zásilka nebo doprava s pojištěním) vrácena na váš bankovní účet do 5 pracovních dnů.

Než nám produkt vrátíte, je nutné zařízení obnovit do továrního nastavení. Máte Apple iPhone? Pak se ujistěte, že je vypnutá funkce Najít můj iPhone. Jinak nemůžeme vratku zpracovat.


Výměna nebo storno produktu >


Jakmile produkt zaregistrujete, obdržíte zdarma přepravní štítek, pomocí kterého nám produkt vrátíte. Balíček můžete sledovat pomocí kódu, který obdržíte při odeslání objednávky, a my vám zašleme e-mail, jakmile balíček obdržíme. Objednávku poté vyměníme nebo stornujeme. Budeme vás informovat e-mailem, abyste přesně věděli, co se děje.


Produkt je vadný

Vadný produkt je velká nepříjemnost, ale rádi vám pomůžeme! Podívejte se prosím na stránku Záruka a opravy.


Obnovení produktu do továrního nastavení

Než nám produkt vrátíte, je nutné obnovit zařízení do továrního nastavení. Tím se odstraní všechny soubory a data. Chcete-li si soubory a data ponechat, můžete vytvořit zálohu. V části věnované podpoře zařízení vám vysvětlíme, jak zařízení zálohovat a resetovat.


Zde můžete najít právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

 • Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

  Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

  Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy je také známé jako právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy se zde bude označovat jako právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. (Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který z větší části nelze připsat její podnikatelské nebo nezávislé profesní činnosti.)

  Pravidla pro odstoupení od smlouvy

  Pravidla pro odstoupení od smlouvy

  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 31 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 31 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dodavatelem, převzali poslední zboží.

  Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Nizozemsko, telefonní číslo: +44 (0)800 0268066, e-mailová adresa: info@gomibo.cz) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu, faxu nebo e-mailu zaslaného poštou) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který není povinný.

  Také můžete elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jedinečné prohlášení na našich webových stránkách. (www.gomibo.cz). Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám okamžité potvrzení (např. e-mailem) o přijetí takového odstoupení.

  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  Důsledky zrušení smlouvy

  Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (kromě jakýchkoli dodatečných poplatků vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudeme účtovat poplatky.

  Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme produkty zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste produkty vrátili, podle toho, co nastane dříve.

  Výrobky nám musíte vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

  Za ztrátu hodnoty výrobků odpovídáte pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace s výrobky, která není nezbytná pro testování jejich povahy, vlastností a fungování.

  Důvody pro vyloučení nebo zrušení

  Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na telefonní smlouvy

  - pro dodávky výrobků, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je důležitý individuální výběr nebo účel spotřebitele nebo které jsou jasně přizpůsobeny osobním potřebám spotřebitele;

  - pro dodávky zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;

  - za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;

  - na dodávky novin, časopisů nebo magazínů, s výjimkou smluv o předplatném.

  Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká u smluv

  - při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;

  - za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;

  - za dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Pro vrácení soukromých objednávek můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Kromě toho tak můžete učinit ještě rychleji pomocí výše uvedeného tlačítka.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

- To MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Nizozemsko, e-mailová adresa: info@gomibo.cz:
- Odvolávám/odvoláváme (*) tímto smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujících výrobků (*)/poskytnutí následující služby (*).

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace na papíře)

- Datum

(*) Přeškrtněte, co se nevztahuje, nebo vyplňte, co se vztahuje.